Circulaire economie

Een kringloop- of circulaire economie respecteert de eindigheid van grondstofvoorraden en zet reststoffen volledig opnieuw in. Afval bestaat er enkel in de betekenis van grondstof. Zo krijgen kleding en textiel, onze tweede huid, een nieuwe bestemming met een zo groot mogelijk toegevoegde waarde, en vormt verontreinigde grond na reiniging niet langer een gevaar voor milieu en gezondheid, maar wordt hij opnieuw beschikbaar. Ook de zogeheten ‘urban mine’ - steden en dorpen met hun huizen en auto’s (de derde en vierde huid) - bevat een enorme voorraad aan herbruikbare materialen. In deze uitgave hebben we aandacht voor de PFAS-problematiek. Recent opgebouwde kennis maakt pas echt duidelijk hoe schadelijk PFAS is voor mens en milieu. De Vlaamse cleantech-expertise op gebied van bodemsanering en waterreiniging, biedt voor deze grensoverschrijdende uitdaging ook internationaal perspectieven.