Water

De overstromingen van 2021 en de lange droogte in de zomer van 2022 liggen nog vers in ons geheugen. Klimatologische extremen zoals zware regenval, overstromingen en droogte nemen toe in aantal en intensiteit. Ook dat is ‘water’. Op weg naar een klimaatbestendig beheerssysteem heeft Vlaanderen water dan ook hoger op de toekomstagenda gezet. Naast waterzuivering, rationeel en circulair watergebruik, gaat er aandacht naar systeeminnovatie en toepassingen zoals ‘early warning’-systemen op basis van ’enabling’ technologieën zoals sensoren, en artificiële intelligentie. Hier brengen we een selectie bijdragen over actuele water-en-klimaatgerelateerde onderwerpen.