WaterKlimaatHub als hotspot voor lokale en internationale samenwerking

Met de Blue Deal zet Vlaanderen concrete stappen om een rolmodel te worden op het vlak van 'waterweerbaarheid'. Het uitrollen van innovatieve gewestelijke oplossingen kan de internationale watersector inspireren.

Door het snel veranderende klimaat, met zowel meer extreme regenval als droogte, is de waterstress de voorbije jaren gegroeid. Dit wereldwijde fenomeen speelt uiteraard ook in Vlaanderen. Door onze hoge bevolkingsdichtheid, toenemende consumptie en oppervlakteverharding is de druk op ons beperkt beschikbare water bij de hoogste ter wereld. We zitten in dezelfde categorie als Marokko, Spanje en landen uit het Midden-Oosten.
 

Een systemische benadering

In 2021 werd de WaterKlimaatHub gelanceerd om de integratie van schone technologie en innovatie in de watersector te versnellen. De holistische, systemische benadering houdt rekening met maatschappelijke en economische aspecten zodat de uitrol van waterbeheeroplossingen minder risicovol zal zijn.

Digitaal water, waarbij slimme meetsystemen die gebruik maken van digitale tweelingen en data-analyse leiden tot een efficiënter waterverbruik, staat centraal in dit verhaal met verschillende belangrijke toepassingsgebieden.

WaterKlimaatHub - Digital Water

Van waterrisico naar waterweerbaarheid

De industrie en landbouw kampen met heel wat kortetermijnuitdagingen op het vlak van water. Om hier een antwoord op te bieden moeten we de ketenaanpak om de ophoping van polluenten zoals zouten, nutriënten en microverontreinigingen aanpakken ('Grip on pollutants'). Daarnaast gaat er ook aandacht naar de introductie van waterefficiëntiemaatregelen, doelmatig watergebruik en circulaire principes ('Do more with less water').

Holistische klimaatadaptatie

Ook op langere termijn hebben we nood aan scenario's en klimaatadaptatiemaatregelen binnen verschillende tijds- en ruimteschalen. Daarom focussen we op de waarde van ecosysteemdiensten en nieuwe financieringsmodellen ('Water, ecosystemen en burgers waarderen') en op de koppelingsmogelijkheden tussen water en energie waarbij belangrijke trends, zoals waterstofeconomie en duurzame landbouw worden opgevolgd ('Hefboomwerking van de water- en energietransitie').
 

(Internationale) samenwerking in een model van open innovatie

Samenwerking is de sleutel tot innovatie, ook binnen de watersector. Daarom bundelt de WaterKlimaatHub zijn krachten met academische partners en andere toonaangevende organisaties, zoals VEG-i-TEC, CAPTURE, Flanders Food, Blue Cluster, Aquafin en AquaFlanders. De interactie tussen oplossingsleveranciers en gebruikers van water, levert inspiratie en leidt tot de lancering van nieuwe initiatieven.

Internationale samenwerkingsverbanden zijn essentieel om de ambitieuze ‘Sustainable Development Goals’ te realiseren. Daarom versterken we de onderlinge connecties vanuit en naar de Vlaamse watersector. Zo nemen we een leidende rol op in internationale activiteiten zoals het recent opgestarte Europese partnerschap 'Water4All' en in de co-creatie van de gemeenschappelijk branding “Fluid Crew” voor de watersector, en nemen we deel aan de Global Sustainable Technology and Innovation Community (G-STIC). Op die manier zetten we Vlaanderen op de kaart als een sterke speler in de watersector.

 

Katrien Van Hooydonk
Strategic Partnerships and Internationalisation @WaterKlimaatHub

katrienvanhooydonk