Voorwoord minister Jo Brouns

Als Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw is het me een genoegen om u het jaarlijkse rapport van Cleantech Flanders 2023 voor te stellen. Op weg naar een veerkrachtige economie en welvarende samenleving, raakt technologie alle sectoren en elke burger. In een systemische transitie naar een duurzame maatschappij spelen technologie en cleantech - schone, ‘groene’ technologie in het bijzonder - een belangrijke rol.  

Waar het Belgische BNP in 2020 nog met meer dan 5% kromp als gevolg van de coronacrisis, kwam het in 2021 weer uit op een groei van 6,1%, mede dankzij steunmaatregelen door de overheden en de veerkracht van onze bedrijven. Vorig jaar werden we geconfronteerd met een nieuwe uitdaging toen de oorlog in Oekraïne uitbrak met een omvangrijke energiecrisis tot gevolg. Wat eigenlijk een afhankelijkheidscrisis is, vraagt opnieuw om maatregelen van de overheden om onze economie door deze periode te loodsen.

Ik ben dan ook verheugd vast te stellen dat in Vlaanderen een dynamisch en innovatief cleantech ecosysteem heeft. Cleantech in Vlaanderen bestaat uit veel jonge ondernemingen. Zo zijn bijna de helft van de actoren start-ups of scale-ups. In 2021 was er terug een licht herstel van de EBITDA, nadat een dip in het coronajaar 2020 volgde op een sterke stijging in de pre-corona periode.

Het feit dat in 2021 slechts 0,39% van de cleantech bedrijven een faillissement aanvroeg terwijl dat voor alle bedrijven samen om 0,5% ging, doet veronderstellen dat toekomstgerichte bedrijven met duurzaamheid in het vaandel op hun pad naar robuuste groei beter bestand zijn tegen een crisis. 

De totale tewerkstelling in de innovatieve cleantech sector kende de voorbije tien jaar een toename met 22%. Dit zet de veerkracht van de innovatieve cleantech sector als een ondernemend ecosysteem nog eens in de verf. 

Dat Vlaanderen een aantrekkelijke regio is voor het buitenland, mag blijken uit de investeringen in Vlaamse innovaties voor klimaat en de energietransitie, Deze namen in 2022 toe tot 1,64 miljard euro, met 960 extra arbeidsplaatsen en 23 nieuwe projecten als resultaat. De talrijke cleantech-actoren in diverse sectoren dragen daartoe bij.

U hoort het, cleantech staat onder een gunstig gesternte! Ik ben er dan ook van overtuigd dat bedrijven die inzetten op de integratie van cleantech in hun activiteiten een grote meerwaarde betekenen voor onze maatschappij. Niet alleen verkleinen ze daarmee hun eigen ecologische voetafdruk, maar ook dragen ze bij tot een duurzame toekomst voor Vlaanderen.  Cleantech Flanders staat paraat om deze bedrijven te ondersteunen en te promoten, zowel in binnen- als in buitenland.

 

Jo Brouns
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

ministerBrouns