Samen sterk voor hernieuwbare energie als onze 'way out'

FIT2022 had herstel moeten bieden na een periode van lockdowns, wereldwijde leveringsproblematiek en een pandemie. Maar we kwamen terecht in een energiecrisis die vooral Europa sterk raakte. De enorme impact op onze gezinnen, bedrijven en overheden leidde tot ongeziene maatregelen. De toekomst moet anders. Europa moet nu investeren in hernieuwbare energie zoals offshore windenergie en zonne-energie om energiezekerheid en zelfvoorziening op de lange termijn te verzekeren.

Internationale samenwerking is een absolute must om de huidige energie- en klimaatcrisis op de best mogelijke manier het hoofd te bieden. Flanders Investment & Trade (FIT) heeft ‘Science & Technology Counselors for Climate Tech’ in Palo Alto, Kopenhagen en Singapore om regio’s te verbinden en technologische expertise uit te wisselen. 

Vlaamse expertise in ‘offshorewind’

The North Seas Energy Cooperation (NSEC) wil de offshorewindcapaciteit in de Noordzee vertienvoudigen, tot 260 GW in 2050. Hierbij zien we  een belangrijke rol voor verschillende Vlaamse bedrijven met een zeer grote knowhow in dit domein. Hun expertise werd recent nog erkend tijdens de handelsmissie naar de Baltische Staten (oktober 2022) en de Belgische Economische Missies naar de VS (juni 2022) en Japan (december 2022). Tijdens deze missies maakten plaatselijke spelers intens kennis met de expertise van Vlaamse bedrijven op het gebied van offshore windenergie, energieopslag en zonne-energie. Deze internationale uitwisseling van expertise is essentieel om in de toekomst volledig op hernieuwbare energie te kunnen vertrouwen.

Digitale technologieën voor een efficiënter proces

Hoewel de uitrol van hernieuwbare energie een grote impact zal hebben op onze energievoorziening en ecologische voetafdruk, moeten we ons energieverbruik op korte termijn ook verlagen. Het afgelopen jaar zetten steeds meer sectoren digitale technologieën in voor het beheer van hun energieverbruik en de efficiëntieverhoging van hun processen.

Zowel in Vlaanderen als daarbuiten zit deze evolutie in een stroomversnelling dankzij ‘deeptech’ en artificiële intelligentie (AI)-toepassingen. Waterzuivering (Inopsys, Ekopak), monitoring van windparken (24Sea) en energienetwerken, virtuele elektriciteitscentrales, vermindering van methaangasemissies in waterzuivering (AM-team), digitale tweelingen van gebouwen voor een betere energie-efficiëntie (HySopt), recuperatie van restwarmte (QPinch), vermindering van CO2-emissies van fabrieken (D-CRBN), ... De lijst toepassingen is eindeloos en groeit elke dag. De digitale technologieën maken zowel preventief als predictief onderhoud mogelijk, waardoor we gevaarlijke incidenten kunnen verminderen, inefficiënties uit bestaande processen wegfilteren en het design van nieuwe toepassingen versnellen. Dit zijn stuk voor stuk kostenbesparende ingrepen.

Het toenemende belang van AI en deep tech om klimaatverandering aan te pakken

De mogelijkheden van AI reiken uiteraard veel verder. Met de technologie kunnen we overstromingsscenario's op een nieuwe manier analyseren en zo menselijke en materiële verliezen beperken. AI-toepassingen helpen op gebied van materialenbeheer in het identificeren en sorteren van afvalstromen voor een optimale recyclage. In Vlaanderen passen verschillende bedrijven deze en andere AI-toepassingen al toe om hun impact op de klimaatverandering te verminderen. Het toont aan dat AI en deep tech nieuwe en digitale tools bieden die wereldwijd aan populariteit winnen. De interesse van investeerders in de sector groeit en in Vlaanderen zijn er nieuwe fondsen voor klimaattechnologie beschikbaar, met extra kapitaal voor de groei van de sector.

Internationale samenwerkingen stimuleren

In 2022 verwelkomden de verschillende FIT-kantoren in het buitenland  scale-ups uit Vlaanderen met een focus op slimme en duurzame hulpbronnen. Tijdens het Slush side-event toonden Scandinavische bedrijven grote interesse in Vlaamse expertise in Slimme Havens, Internet of Things en Digitale Tweelingen. Zaken die stuk voor stuk kunnen helpen om bedrijven energie-efficiënter te maken of een antwoord te zoeken op de huidige energiecrisis.

FIT organiseert in 2023 verschillende initiatieven die open staan voor de cleantech-bedrijven en -start-ups uit Vlaanderen om bedrijven te helpen bij het exploreren van mogelijkheden in het buitenland of het aantrekken van internationale expertise die kan aansluiten bij onze regio. Want de strijd voor ons klimaat zullen we wereldwijd krachten moeten bundelen.

 

Ralph Moreau - Science & Technology Counselor for Climate Tech in Palo Alto

Ralph Moreau
Science & Technology Counselor
for Climate Tech in New York

Maarten Lambert - Science & Technology Counselor for Health & Climate Tech in Kopenhagen

Maarten Lambert
Science & Technology Counselor
for Health & Climate Tech in Kopenhagen

Kim Demeyer - Science & Technology Counselor for Digital & Climate Tech in Singapore

Kim Demeyer
Science & Technology Counselor
for Digital & Climate Tech in Singapore