Voorwoord Bruno Reyntjens

De pandemie, globalisering en geopolitieke verhoudingen die kantelen, oorlog in Oekraïne, de klimaat-en biodiversiteitscrisis… het zijn allemaal uitdagingen waar de ene een bedreiging in ziet en de andere een opportuniteit ontwaart. Schone technologieën – cleantech in het kort - lijken zich er doorheen te slaan, tenminste volgens dit vierde rapport dat Cleantech Flanders presenteert.

Alle indicatoren van cleantech wijzen op groei en op toenemende maturiteit. Cleantech mag echter geen ‘sector’ zijn. Immers, de ambitie is dat alle onderdelen van het economisch productiesysteem en de output van producten en diensten beantwoorden aan de principes van duurzaamheid en circulariteit. Schone technologieën moeten daarom, en liefst zo snel mogelijk, een industrie-brede norm of standaard zijn.

Maar zover zijn we nog niet en tot wanneer we als maatschappij dat punt bereikt hebben, volgt dit overzicht een specifieke (nieuwe) taxonomie (zie verder) en maakt dit rapport een keuze uit toepassingen met getuigenissen van ondernemers over successen en evoluties.

Met cleantech gaat het dus goed, mede dankzij beleidsopties van internationaal tot lokaal niveau. Dat beleid vormt een stevig kader en fungeert als drijvende kracht in het streven naar strategische onafhankelijkheid van kritische en fossiele grondstoffen maar evengoed naar oplossingen, producten en diensten voor de klimaatdoelstellingen en voor de transitie naar een duurzame wereld. Zo bieden overheden een toekomstperspectief aan schone technologieën.

De redenen waarom bedrijven actief aan de slag gaan met cleantech komen echter niet enkel van buitenaf: hun motivatie komt in de eerste plaats door de goede financieel-economische vooruitzichten voor cleantech-activiteiten.

Tenslotte focust dit rapport op cleantech in Vlaanderen. Recent lanceerde de Vlaamse regering de Visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese industrie’[1]; een pleidooi voor een sterk industrie- en innovatiebeleid met aandacht voor de energietransitie, aangepaste financieringsmechanismen en internationale samenwerking. Hoewel cleantech niet specifiek wordt benoemd, zullen innovatieve, duurzame technologieën in de toekomst ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de slagkracht van de Vlaamse en Europese industrie.

 

Bruno Reyntjens
Commercieel Directeur VITO

Bruno Reyntjens - ​​​​​​​Commercieel Directeur VITO