Trends & evoluties

Cleantech houdt veel meer in dan schone, duurzame, ‘groene’ technologie. Het omvat een brede waaier aan producten, diensten en processen die bijdragen aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en klimaatimpact. Het biedt daarnaast ook kansen op economische meerwaarde. Daarom heeft het volledige Vlaamse economische weefsel er baat bij om cleantech in zijn aanbod en bedrijfsvoering te implementeren. Waar er veel beweegt, moet uiteraard een vinger aan de pols gehouden worden. Deze editie van het Cleantech-rapport bevat daarom een stand van zaken en een overzicht van de trends en evoluties in het Vlaamse innovatieve cleantech-ecosysteem. Dit hoofdstuk bundelt de samenvattende analyses. 

De vele cleantech-actoren in diverse sectoren maken van Vlaanderen een attractieve regio. De buitenlandse investeringen in Vlaamse innovaties voor klimaat en energietransitie stegen in 2022 tot 1,64 miljard Euro, met 960 extra arbeidsplaatsen en 23 nieuwe projecten als resultaat. Het aandeel buitenlandse investeringen in ‘Onderzoek & Ontwikkeling’ (O&O) scheert historisch hoge toppen: ze zijn goed voor één op vijf projecten en één op vier arbeidsplaatsen in het Vlaamse O&O-landschap. 

De totale bestedingen voor O&O in het Vlaamse Gewest werden voor 2020 geraamd op 9,6 miljard euro. Net als in de jaren daarvoor was er ook in 2020 een toename van de O&O-bestedingen. Dit in combinatie met het lagere bbp-cijfer voor 2020 als gevolg van de COVID-19-recessie, resulteerde in een O&O-intensiteit van 3,6% van het bruto binnenlands product (bbp). De O&O-investering in het Vlaamse Gewest bevindt zich al sinds 2019 boven de drempel van 3% van het bbp. 
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de O&O-bestedingen. Een aandeel dat gestaag groeit: van 67% in 2010 tot 72%, goed voor 6,9 miljard euro, in 2020. Deze O&O-inspanningen komen vooral op naam van bedrijven met 250 of meer werknemers (59% van de totale bestedingen in 2020) en hiernaast dragen ook de universiteiten, academische onderzoeksinstellingen en overheden bij.