Methodologie

afbeelding methodologie


We kunnen de vooruitzichten en kansen voor cleantech in het algemeen, en in Vlaanderen in het bijzonder, schetsen vanuit een holistische benadering volgens een specifieke methodologie:

 

  1. Evaluatie van de maturiteit van het ecosysteem  door relevante signalen, technologieën, innovaties, relaties en patronen in overweging te nemen. 
  2. Gezondheidsanalyse van het ecosysteem waarbij enkele belangrijke stakeholders werden onderzocht.
  3. Voorstelling van de evolutie van het ecosysteem op basis van Gartner’s hype-cyclus. 
  4. ‘Blind spot'-analyse, waarin rekening werd gehouden met de trendanalyse van het ecosysteem, de verwachte ontwikkelingen in de wereldwijde en lokale cleantech hype-cyclus, de focus op O&O in de komende vijf jaar, de O&O-routekaarten en de mogelijkheid van bedrijven om toegang te krijgen tot kapitaal en infrastructuur, inclusief menselijk kapitaal.