Circulair watergebruik om het risico op een blue-out te vermijden

Wereldwijd groeit de focus op grondstofbesparende productieprocessen, en dus ook op verantwoord waterbeheer. Dit vormt de start van de zoektocht naar circulaire wateroplossingen voor - industriële - spelers om hun verbruik uit het waterleidingnet aanzienlijk te verminderen op een duurzame, betrouwbare en kosteneffectieve manier.

Het Belgische bedrijf Ekopak ontwikkelt waterbehandelingsinstallaties in de vorm van containers die ‘off-grid’waterbronnen, zoals regen-, oppervlakte- en afvalwater zuiveren tot op zo’n niveau dat het in industriële processen (her)gebruikt kan worden. Deze containerinstallaties worden wereldwijd ingezet en garanderen een ononderbroken watervoorziening. Dit komt niet alleen de industrie ten goede onder de vorm van proceswater voor productie, maar ook de consument die thuis water wil drinken.
 

Water-as-a-Service

ekopak atelierMet technologieën zoals omgekeerde osmose, ultrafiltratie en elektrode-ionisatie verwijdert Ekopak bacteriën en andere deeltjes uit het beschikbare water. Zo verdwijnen meer dan 90% van de ziekteverwekkers en dit maakt het water geschikt voor industriële productieprocessen. Om water van optimale kwaliteit op een duurzame manier te produceren, spelen, naast watertechnologieën, ook alternatieve waterbronnen een rol.

De oplossing ‘Water-as-a-Service’ (WaaS) biedt een volledige ontzorging op vlak van waterbeheer. Experten staan in voor de ontwikkeling, bouw en opvolging van de installatie. Deze werkwijze in combinatie met een 24/7 online monitoring levert een duurzame, flexibele en kostenefficiënte oplossing, op maat van het bedrijf. Wereldwijd maken industriële spelers gebruik van deze ‘Water-as-a-Service’-benadering.
 

Blijvend innoveren

Continue focus en innovatie staan centraal en helpen in het streven naar circulair watergebruik waardoor iedereen zijn watervoetafdruk kan verminderen. Maar om echt impact te genereren, moet je niet alleen innoveren, maar ook samenwerken. Voor het ‘Waterkracht’-project bundelt Ekopak de krachten met de lokale partners Aquafin, water-link en PMV om afvalwater van 270 000 Antwerpse gezinnen op te waarderen tot koelwater voor de havenbedrijven.

  • Ekopak bouwt de koelwaterfabriek met slimme membraantechnologie en baat ze uit.
  • Aquafin verzorgt de eerste zuivering van het afvalwater en transporteert het naar de fabriek.
  • Water-link voorziet een nieuw waterleidingdistributienet vanuit de fabriek en levert het circulaire water aan de industrie.
  • PMV co-financiert het project.

Zo creëert deze samenwerking circulariteit met een wezenlijke impact op de waterbalans: concreet zal het leiden tot een jaarlijkse besparing van 20 miljard liter water. Dit vermindert de druk op de zoetwatervoorraden, meer bepaald in het Albertkanaal dat de grootste kraanwaterbron in Vlaanderen is. Eind 2025 zal ‘Waterkracht’ volledig operationeel zijn. Dit innovatieve model is een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een duurzame haven en kan wereldwijd ook in andere steden geïmplementeerd worden.

 

Pieter Loose
CEO Ekopak

pieter loose