Facilitatoren

Icon FacilitatorenFacilitatoren

Facilitatoren zijn actoren die bruggen slaan tussen de industrie, de academische wereld, de overheid en de burgers om de invoering, innovatie en versnelde implementatie van cleantech te verbeteren. Faciliteren is mogelijk in de vorm van netwerkevenementen, financiering, promotie en/of het aanbieden van infrastructuur. In de afbeelding hiernaast wordt een niet-limitatieve lijst van facilitatoren weergegeven.

 

 

Ecosysteem Facilitoren