Inzetten op versnelde patrimoniumrenovatie

hasseltDe combinatie van de klimaatopwarming en de energiecrisis maakt het voor iedereen duidelijk dat we het Vlaamse verouderde woningpatrimonium versneld moeten renoveren. Daarvoor moeten de barrières tussen overheden, bouwsector en burgers maximaal weggewerkt worden.

Eind 2022 vroeg de Vlaamse regering aan Energyville/VITO om een nieuw dataplatform te ontwikkelen met een digitale wijkrenovatietool als een van de toepassingen. Deze tool zal de renovatienoden van hele wijken in één keer in kaart brengen, waardoor men per woning een specifiek advies kan geven en dit ook verder opvolgen.

Voortbouwen op het DITUR onderzoeksproject

In het DITUR (Digital Twin for Upscaled Retrofit) project bouwden verschillende private en publieke partners kennis op om de renovatie-uitdaging aan te gaan. De wijkrenovatietool zal deze kennis kunnen inzetten om kansen in kaart te brengen voor de overheden, bouwsector en burgers. Om dit te garanderen zijn er verschillende eindpunten gedefinieerd in de Digital Twin-omgeving:

  • bidirectionele API om het renovatie-ecosysteem toegang te geven tot data in de Digital Twin,
  • portfolioplanner voor energiehuizen en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Wijkrenovatietool

De wijkrenovatietool zal lokale bestuurders en hun partners ondersteunen door de meest accurate en betrouwbare databronnen te combineren met de best beschikbare instrumenten en analyses. Dit laat toe om collectieve renovatietrajecten-data gestuurd te concretiseren en op te volgen.

Bidirectionele api

Alle partijen binnen het ecosysteem moeten toegang krijgen tot de data in de Digital Twin. Specifieke, gevalideerde informatie moet ook toegevoegd kunnen worden of terug kunnen vloeien naar de Digital Twin om de ondersteuning van klimaatbeleidsplannen en renovatie actueel te houden. Denk maar aan databronnen waarover de overheid beschikt, meer gedetailleerde ruimtelijke modellen, data van ‘lokale energiehuizen’ over uitgevoerde renovatiewerken, (ver)bouwvergunningen, energie-audits en renovatie-adviestools.

Portfolioplanner

Energiehuizen kunnen met de portfolioplanner als alternatief CRM-systeem snel een overzicht krijgen van de energetische details en het renovatiepotentieel van hun (gebouwen)portfolio. Het laat hen daarenboven toe om gestructureerd data te delen met de Digital Twin. Ook sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen door het ingeven van woningkenmerken in de Digital Twin en via de portfolioplanner zicht krijgen op het stappenplan richting CO2-neutraliteit.

Werken aan de toekomst

EnergyVille / VITO streeft naar een  inbedding van de Digital Twin om de renovatiegolf in Vlaanderen te ondersteunen. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de relevante departementen van de Vlaamse overheid stelt hiertoe een roadmap op die het mogelijk maakt om de initiële Digital Twin uit te breiden met nieuwe datasets of analyses voor andere typologieën van gebouwen of toepassingen rond energiegemeenschappen. Zo wordt de Digital Twin een belangrijke tool in onze lange-termijnstrategie naar een duurzamer woningpatrimonium.

 

Leen Govaerts en Pieter Van Den Steen
Energyville/VITO

Leen Govaerts - Unit Manager Smart Energy and Built Environment - Energyville/VITO
Unit Manager Smart Energy and Built Environment
Pieter Van Den Steen - Senior Project & Product Manager Smart cities - Energyville/VITO
Senior Project & Product Manager Smart cities